סגי איתן, יו"ר דירקטריון חברת נכסים ובניין מגורים | נוה