הנהלת החברה - נוה - מקבוצת נכסים ובניין IDB

הנהלת החברה

אבי רוזן

מנכ"ל נוה מקבוצת נכסים ובניין

ערן זיידנובר

סמנכ"ל הנדסה

יורם קלזן

סמנכ"ל כספים