מגזין 2 - נוה - מקבוצת נכסים ובניין IDB

שנת שיא במחזורי משכנתא

שנת 2014 נרשמה כעוד שנת שיא במחזורי משכנתאות, וסך המשכנתאות התסתכם ב- 51 מיליארד ש"ח

שנת 2014 נרשמה כעוד שנת שיא במחזורי משכנתא

שוק המשכנתאות בשנים האחרונות מראה על פעילות ערה וניכרת מגמה של שיא בנטילת משכנתאות.
בשנת 2013 נשבר שיא של כל הזמנים בנטילת משכנתאות, עלייה של 10.6% ביחס לשנת 2012.
סך המשכנתאות חצה את רף ה- 51 מיליארד שקלים למרות ההגבלות שהטיל בנק ישראל והסתכם ב- 51.7 מיליארד שקל, לעומת 46.6 מיליארד שקל בשנת 2012.

ההמתנה לרפורמת 0% מע"מ לא הפחיתה את היקף המשכנתאות ושנת 2014 משחזרת את השיא של 2013 בנטילת משכנתאות, ככל הנראה הריבית הנמוכה הביאה להגדלת הביקוש במשכנתאות.
על פי הערכות הבנקים, סך המשכנתאות שניטלו במהלך שנת 2014 מסתכם ב- 51 מיליארד שקל, בדומה לשיא שנקבע שנה קודם.
נתון מפתיע משום שרוב השנה התנהל השוק לאור תהליך חקיקת רפורמת 0% מע"מ ודיבורים על רפורמות נוספות ונתונים שמשרד האוצר פרסם בעבר אשר הצביעו על ירידה משמעותית ברכישת דירות חדשות.

מגזין 2 - שיא במחזורי משכנתא