מפרט בניין - נוה - מקבוצת נכסים ובניין IDB

מפרט בניין

מתחמי הפרויקט:

מתחם 1: 391 יחידות דיור, בבנייה מרקמית של 8 קומות לאורך רחוב ארלוזורוב, ובמגדל של 30 קומות בפינת הרחובות של נמיר/ארלוזורוב. 600 מ"ר מסחר. מתוך 391 יחידות הדיור, 128 יחידות לבעלי הדירות במתחם ו 54 דירות מיועדות להשכרה ארוכת טווח.

מתחם 2: 201 יחידות דיור, בבנייה מרקמית של 6 קומות, ובמגדל של 25 קומות. 300 מ"ר מסחר. מתוך 201 יחידות הדיור, 66 יחידות לבעלי הדירות במתחם ו- 28 דירות מיעודות להשכרה ארוכת טווח.

מתחם 3: 201 יחידות דיור, בבנייה מרקמית של 6 קומות, ובמגדל של 25 קומות. 300 מ"ר מסחר. מתוך 201 יחידות הדיור, 66 יחידות לבעלי הדירות במתחם ו- 28 דירות מיעודות להשכרה ארוכת טווח.

מתחם 4: 201 יחידות דיור, בבנייה מרקמית של 6 קומות, ובמגדל של 25 קומות. מ"ר מסחר. מתוך 201 יחידות הדיור, 66 יחידות לבעלי הדירות במתחם ו- 28 דירות מיעודות להשכרה ארוכת טווח.

מתחם 5: 232 יחידות דיור, בבנייה מרקמית של 6 קומות, ובמגדל של 25 קומות. 300 מ"ר מסחר. מתוך 232 יחידות הדיור, 76יחידות לבעלי הדירות במתחם ו- 32 דירות מיעודות להשכרה ארוכת טווח.