נוה אביבים נתניה - מציע לראשונה דירות 2-3 חדרים

פרויקט נוה אביבים בנתניה מציע לראשונה דירות 2-3 חדרים במרכז העיר והפך מוקד עניין מיד עם פתיחת הפריסייל.