ערן זיידנובר - נוה - מקבוצת נכסים ובניין IDB

ערן זיידנובר, סמנכ"ל הנדסה